Överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktning?

Som köpare av en bostad har man enligt jordabalken, ​​kapitel 4 §19, undersökningsplikt. Det innebär att man vid köp av ny bostad har ansvaret att själv kontrollera eventuella fel och brister i fastigheten. 

En överlåtelsebesiktning är en noggrann undersökning av fastigheten som alltid bör göras av utbildade besiktningsmän. Vi på Mats Forslund Konsult AB är utbildade och certifierade via RISE och Kiwa. När ni anlitar oss vid er nästa överlåtelsebesiktning kan ni känna er trygg i ert fastighetsköp.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

I en överlåtelsebesiktning från Mats Forslund Konsult AB får ni det ni behöver för att känna er trygg i ert fastighetsköp. Vi gör en statusbesiktning av fastigheten med hjälp av certifierade besiktningsmän. Mats Forslund Konsult AB har godkända certifieringar via RISE och Kiwa. Självklart är vi även medlemmar i SBR.

Varför ska man göra en överlåtelsebesiktning?

Enligt lag har köparen det yttersta ansvaret för att kontrollera eventuella fel och brister i fastigheten innan köpet görs. Det innebär att det i efterhand kan bli svårt att hävda att kostnaden för eventuell renovering skall betalas av säljaren. Därför är det väsentligt att göra en överlåtelsebesiktning med en certifierad besiktningsman innan avtal ingås, annars kan det bli kostsamt för köparen. Kontakta oss på Mats Forslund Konsult AB för offert.

Vad kostar det?

Vi utgår alltid efter våra kunders behov och därför har vi inget fast pris på överlåtelsebesiktningar för fastigheter. Vi hjälper er gärna med ett prisförslag, kontakta oss med era önskemål för en kundanpassad offert.

Kontakta oss här

Kontakta oss här