Tidigare projekt

Vad är entreprenadbesiktning?

Innan en entreprenad avslutas är det viktigt att kontrollera att byggprojektet utförts i enlighet med rådande byggregler och enligt det avtal du och byggherren upprättat.

Läs mer →

Kontakta oss här