Entreprenadbesiktning i Stockholm

Soffa ståendes framför bord med vas i ett vardagsrum, med en vävd matta på golvet.

Vad är en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning görs för att kontrollera att byggnaden följer rådande kontrakt och att den har uppförts i enlighet med svenska branschregler. När en byggherre slutfört ett projekt bör byggnaden besiktigas för att rätta till eventuella fel och brister. Vid en entreprenadbesiktning går en besiktningsman igenom byggnaden och ser över konstruktion och kontraktsuppfyllnad. Skulle något bristfälligt upptäckas under besiktningen kan byggherren åtgärda detta innan projektet avslutats. På så vis kan ni känna er trygga i att ansvaret hamnar på rätt part.

Vad ingår i en entreprenadbesiktning?

När vi utför entreprenadbesiktningar har vi alltid kundens behov i fokus. Därför får ni alltid det ni behöver för att känna ni ska känna er trygg med er renovering. Vi kontrollerar att den entreprenad ni anlitat är utförd enligt gällande handlingar och att de verkar under de lagar som reglerar branschen. Dessutom går vi igenom och kontrollerar ritningar, beskrivningar och övriga kontraktshandlingar.

Varför ska man göra en entreprenadbesiktning?

Byggherren har alltid ett ansvar för att byggnaden uppfyller krav och standarder som ställs i branschen, men i större projekt kan det ändå hända att detaljer förbises. För beställaren kan det vara svårt att själv hålla koll på detta, därför är det viktigt att göra en entreprenadbesiktning som utförs av en kunnig besiktningsman. Ofta utför vi dessa i Stockholm.

Bostadsrättsföreningar har stor nytta av entreprenadbesiktningar eftersom byggprojekten ofta är av större karaktär. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetet är utfört korrekt, att kontraktet är uppfyllt och att lagar har efterföljts. En komplett bedömning överlämnas efter slutförd besiktning där information om eventuella åtgärder finns med. För en bostadsrättsförening kan en entreprenadbesiktning fungera som en försäkring för att slippa efterföljande tvister om ansvar. 

Vi på Mats Forslund Konsult AB kan hjälpa er med diverse typer av entreprenadbesiktningar. Förutom gedigen erfarenhet i branschen har våra besiktningsmän certifieringar via RISE och Kiwa. Självklart är vi även medlem i SBR.

Vad kostar det?

Vi utgår alltid efter våra kunders behov och därför har vi inget fast pris på våra entreprenadbesiktningar. Kontakta oss med era önskemål för en kundanpassad offert.

brunt tak på vitt hus där en entreprenadbesiktning bör utföras

Kontakta oss här

Kontakta oss här