Entreprenadbesiktning i Stockholm

Soffa ståendes framför bord med vas i ett vardagsrum, med en vävd matta på golvet.

Vad är en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning görs för att kontrollera att byggnaden följer rådande kontrakt och att den har uppförts i enlighet med svenska branschregler. När en byggherre slutfört ett projekt bör byggnaden besiktigas för att rätta till eventuella fel och brister. Vid en entreprenadbesiktning går en besiktningsman igenom byggnaden och ser över konstruktion och kontraktsuppfyllnad. Skulle något bristfälligt upptäckas under besiktningen kan byggherren åtgärda detta innan projektet avslutats. På så vis kan ni känna er trygga i att ansvaret hamnar på rätt part.

Vad ingår i en entreprenadbesiktning?

När vi utför entreprenadbesiktningar har vi alltid kundens behov i fokus. Därför får ni alltid det ni behöver för att känna ni ska känna er trygg med er renovering. Vi kontrollerar att den entreprenad ni anlitat är utförd enligt gällande handlingar och att de verkar under de lagar som reglerar branschen. Dessutom går vi igenom och kontrollerar ritningar, beskrivningar och övriga kontraktshandlingar.

Varför ska man göra en entreprenadbesiktning?

Byggherren har alltid ett ansvar för att byggnaden uppfyller krav och standarder som ställs i branschen, men i större projekt kan det ändå hända att detaljer förbises. För beställaren kan det vara svårt att själv hålla koll på detta, därför är det viktigt att göra en entreprenadbesiktning som utförs av en kunnig besiktningsman. Ofta utför vi dessa i Stockholm. Bostadsrättsföreningar har stor nytta av entreprenadbesiktningar eftersom byggprojekten ofta är av större karaktär. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetet är utfört korrekt, att kontraktet är uppfyllt och att lagar har efterföljts. En komplett bedömning överlämnas efter slutförd besiktning där information om eventuella åtgärder finns med. För en bostadsrättsförening kan en entreprenadbesiktning fungera som en försäkring för att slippa efterföljande tvister om ansvar.  Vi på Mats Forslund Konsult AB kan hjälpa er med diverse typer av entreprenadbesiktningar. Förutom gedigen erfarenhet i branschen har våra besiktningsmän certifieringar via RISE och Kiwa. Självklart är vi även medlem i SBR.

Vad kostar det?

Vi utgår alltid efter våra kunders behov och därför har vi inget fast pris på våra entreprenadbesiktningar. Kontakta oss med era önskemål för en kundanpassad offert.

brunt tak på vitt hus där en entreprenadbesiktning bör utföras

Varför Entreprenadbesiktning i Stockholm är så viktigt

Tänk dig att du går genom Stockholms gator, där varje byggnad berättar en historia. Nu föreställ dig att du är en del av historien genom att bygga något nytt. Men hur kan du vara säker på att det du bygger inte bara är vackert, utan också säkert och i linje med stadens standarder? Det är här entreprenadbesiktning kommer in i bilden!

1. Lokala byggnormer: Stockholm är inte vilken stad som helst. Den har sina unika byggnormer och regler. Genom en profesionell entreprenadbesiktning kan du vara säker på att ditt projekt uppfyller dessa normer till punkt och pricka.

2 Säkerhet först: Vi vill alla att våra byggnader ska vara säkra. Med en grundlig besiktning kan du sova lugnt, med vetskapen om att ditt byggprojekt är fritt från potentiella risker.

3. Valuta för pengarna: Byggprojekt är dyra. Så varför inte se till att du får det bästa för dina pengar? Med en entreprenadbesiktning kan du vara säker på att varje krona du spenderar räknas.

Och kom ihåg, alla besiktningar är inte skapade lika. Det handlar om expertisen. I en stad som Stockholm, där varje sten har en historia, behöver du någon som förstår det.

Så, nästa gång du tänker bygga i Stockholm, kom ihåg vikten av en professionell entreprenadbesiktning. Det handlar inte bara om att följa reglerna; det handlar om att skapa något varaktigt, säkert och vackert.

 

Kontakta oss här

Kontakta oss här