Tejprullar mot en stege, ståendes mot en vit väg

Vad är en underhållsplan?

I en underhållsplanering dokumenteras framtida behov för en fastighet. För fastighetsägare är underhållsplanen en central del av framtida fastighetsförvaltning. Därför är det viktigt att ha en utarbetad underhållsplan som berättar vad som ska göras, när det ska ske och hur mycket det kommer att kosta.

Allt för att få full kontroll på underhållskostnaderna, de akuta, de eftersatta och de planerade. 

En väl utarbetad underhållsplan kan sträcka sig 10-50 år fram i tiden och kan innefatta fönsterbyte, fasadrenovering och stambyte. Vi på Mats Forslund Konsult AB vet vad som behöver göras och när det ska göras. Våra besiktningsmän är certifierade och arbetar alltid utefter gällande branschregler och lagar. Vi bistår er med tekniska utredningar och statusbesiktningar i planeringsverktyget Planima.

Vad ingår i en underhållsplan?

I en underhållsplan från oss på Mats Forslund Konsult AB får ni allt ni behöver för att trygga er fastighets kommande renoverings- och underhållsbehov. Vi utför alltid en statusbesiktning av er fastighet innan upprättandet av underhållsplanen. I underhållsplanen redogörs för vad och när underhållet bör göras samt fastighetens totala kostnader. På så vis kan ni planera eran fastighetsekonomi flera år framåt.

Varför ska man göra en underhållsplan?

Att inte göra en underhållsplan som fastighetsägare kan bli en kostsam historia. En fastighet består av många olika material och byggnadsdelar som kräver diverse typer av underhåll på både lång och kort sikt. Försummas underhållet på fastigheten kommer det krävas dyra renoveringar istället för lättare reparationer. Ni riskerar inte bara högre kostnader för reparation utan även en dålig boendemiljö för hyresgästerna. 

Därför är det ingen bra idé att blunda för underhåll av fastigheten. Med en underhållsplan får ni koll på vad som ska göras och när det ska göras. Vi på Mats Forslund Konsult AB ser till så att ni kan planera för framtiden.

Vad kostar dem?

Vi utgår alltid efter våra kunders behov och därför har vi inget fast pris på underhållsplaner i Stockholm för fastigheter. Vi hjälper er gärna med ett prisförslag, kontakta oss med era önskemål för en kundanpassad offert.

Blått lägenhetshus med 4 balkonger där det är viktigt med en underhållsplan

Kontakta oss här

Kontakta oss här