Energioptimering av fastighet i Stockholm

Vad är energioptimering?

Energioptimering är när man effektiviserar byggnadens energianvändning genom att antingen återanvända eller minska energianvändningen. Vi på Mats Forslund Konsult AB vet hur byggnader ska energioptimeras. Våra specialiserade besiktningsmän går noggrant igenom byggnaden för att ta fram möjliga strategier. Hur detta går till kan se olika ut beroende på behov, men det vanligaste tillvägagångssättet är att byta ut befintlig teknik.

Vad ingår?

När ni anlitar oss för att utföra energioptimering på er fastighet i Stockholm kan ni förvänta er en utförlig statusbesiktning av fastighetens VVS installationer. Det innebär att vi gör en genomgång av fastigheten och sedan tillsammans ser över vad som kan göras för att optimera driftskostnaderna. möjliga strategier. Hur detta går till kan se olika ut beroende på behov, men det vanligaste tillvägagångssättet är att byta ut befintlig teknik.

Energioptimering som symboliseras av ett vindkraftverk på ett fält
smutsig handske över solceller som symboliserar energioptimering

Varför ska man göra en energioptimering?

Det kan finnas olika anledningar till varför man vill energioptimera en fastighet. För vissa rör det sig om att strypa kostnader för el och värme, för andra handlar det mer om att ta tillvara på miljön. Oavsett anledning är resultatet detsamma: att få ut så mycket som möjligt av befintlig energianvändning. 

Vi på Mats Forslund Konsult AB vet hur energioptimering fungerar. Vi utför statusbesiktning av försörjningssystem och ventilation för att hjälpa er att energioptimera er fastighet. 

Vad kostar det?

Vi utgår alltid efter våra kunders behov och därför har vi inget fast pris på energioptimering för fastigheter. Vi hjälper er gärna med ett prisförslag, kontakta oss med era önskemål för en kundanpassad offert.

Kontakta oss här

Kontakta oss här