Entreprenadhandlingar

Vad är en entreprenadhandling?

Vid upprättandet av ett byggprojekt skapas alltid entreprenadhandlingar för att ni som beställare och den aktuella entreprenaden ska veta vad som ingår i projektet. I entreprenadhandlingarna står projektet beskrivet så att båda parter vet vad som förväntas och inga frågetecken uppstår under arbetets gång. I handlingarna ingår kontraktet som inrättas från projektets start till slut och de avtal som tillkommer fram till garantitidens slut.

Varför ska man göra en entreprenadhandling?

Det är en trygghet för både köpare och entreprenad att upprätta entreprenadhandlingar i ett tidigt skede. På så sätt slipper ni eventuell tvist om något skulle vara oklart under projektet. 

Vi på Mats Forslund Konsult AB hjälper våra kunder att upprätta entreprenadhandlingar inför ett byggprojekt. Kontakta oss för en offert eller mer info.

Vad ingår i en entreprenadhandling?

I en entreprenadhandling ingår alla de kontrakt och avtal som skrivits från starten av projektet, tills dess att garantitiden är slut. När ni anlitar oss för att upprätta entreprenadhandlingar kan ni känna er trygga med innehållet i handlingarna. Vi hjälper med detaljerna er i ert nästa byggprojekt.

Vad kostar det?

Vi utgår alltid efter våra kunders behov och därför har vi inget fast pris på utförandet av entreprenadhandlingar. Kontakta oss med era önskemål för en kundanpassad offert.

Kontakta oss här

Kontakta oss här