Våtrumsbesiktning som ska utföras i badrum med dusch & handfat synligt

Vad är en VVS-besiktning?

VVS-besiktningen utförs när samtliga VVS arbeten är slutförda och man ska börja lägga golv och sätta väggar. I denna besiktningen kommer vi noggrant kontrollera samtliga tapp- och spillvatteninstallationer så att dessa är utförda efter tillverkarnas anvisningar samt så dem uppfyller alla branschregler och krav. Vi utför ofta dessa i Stockholm.

Vad ingår i VVS-besiktningen

I en VVS-besiktning kommer vi kontrollera ett flertal olika saker som exempelvis installationsschakt och väggnära golvbrunnar. 

Väggnära golvbrunnar eller som de också kallas golvränna eller designbrunn är otroligt populära och finns i många moderna hem. Här behöver man kontrollera både att den installerats rätt samt att själva produkten är godkänd enligt de krav som finns. 

Tappvattenledningar eller vattenrör är också en sak som vi kontrollerar i en VVS-besiktning. Fel installerade vattenrör utgör en stor andel av alla fuktskador som kommer något år efter man byggt badrummet. Därför är det otroligt viktigt att dessa blir rätt installerade och kontrollerade då små fel kan leda till stora skador med ännu större kostnader. 

Varför ska man göra en VVS-besiktning?

Anledningen till att man ska göra en VVS-besiktning är att du inte märker av skadorna förens det är alldeles försent. Det kan ta några år för att det lilla felet som gjordes under bygget ska bli en stor skada. Men eftersom du själv inte är i väggarna eller i golvet och kollar efter fukt kommer du bara märka av skadan när den är stor. Sen beroende på skadans storlek och allvarlighet kan det ta lång tid och stora kostnader för att få det fixat. Vilket aldrig hade hänt om du istället besiktigade badrummet när det byggdes. 

Vad kostar det?

Vi utgår alltid efter våra kunders behov och därför har vi inget fast pris på våra VVS-besiktningar. Kontakta oss med era önskemål för en kundanpassad offert.

vvs besiktning som ska utföras i Stockholm med ett badkar, växt, handukar samt inredning.

Kontakta oss här

Kontakta oss här