Tidigare projekt

Ett stort tack…

Vill härmed tacka alla kunder, beställare och avtalspartners. Sitter och fyller på i min kalender för 2023 och har bokningar ända in i februari 2024,

Läs mer →

Bugar och bockar :-)

Ett nytt samarbetsavtal gällande besiktning och konsulttjänster i enlighet med ABK 09 är signerat Tack för förtroendet RAK Systems Sverige AB

Läs mer →

Teknisk underhållsplan

50-årsplan Lagändringen innebär också att alla bostadsrättsföreningar ska ha en teknisk underhållsplan som sträcker sig minst 50 år fram i tiden. Dessutom kommer det att ställs

Läs mer →

Kontakta oss här