En till förening i Sthlm har nu fått hjälp..

BF Berghem UPA i Stockholm har nu fått hjälp med en underhållsplan och har därmed full kontroll på underhållskostnaderna, de akuta, de eftersatta och de planerade

Tack för förtroendet

Kontakta oss här