En besiktningsman har kunskaper du behöver

Behöver du besiktiga din fastighet? Du kanske nyligen har renoverat din villa, eller haft ansvar för ett stort byggprojekt som precis blivit färdigställt? Då är det A och O att anlita en behörig besiktningsman som kan kontrollera att allting utförts på ett fackmannamässigt och/eller avtalsenligt sätt. Mats Forslund Konsult AB har lång erfarenhet av besiktningar av alla dess slag. Vi är stolta över att alltid leverera noggranna, professionella och väl genomförda besiktningar, och hjälpa såväl privata som offentliga aktörer att genomföra lyckade byggprojekt.

Certifierad besiktningsman med öga för detaljer

När det kommer till besiktningsmän finns det egentligen inga formella krav. I dagens läge får vem som helst kalla sig för besiktningsman, vilket vi anser är mycket beklagligt. För att vara säker på att personen du anlitar har den kompetens som krävs är det därför väldigt viktigt att välja någon som är certifierad. Vi som arbetar på Mats Forslund Konsult AB är certifierade besiktningsmän enligt RISE och Kiwa, vilket betyder att våra utlåtanden i ett besiktningsprotokoll väger extra tungt. Du kan också känna dig trygg i vetskapen att vi alla är medlemmar i SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Med vår kompetens blir ditt byggprojekt lyckat

När du anlitar Mats Forslund Konsult AB tilldelas du en välutbildad och sakkunnig besiktningsman som besitter gedigen erfarenhet från byggsektorn. Vi tar vårt ansvar på största allvar och har den juridiska och tekniska kompetens som krävs för att säkra din fastighetsekonomi och trygga dina framtida underhållsbehov. Den kompetens och erfarenhet vi redan besitter strävar vi även ständigt efter att utöka, och därför deltar vi regelbundet i kompetenshöjande kurser och utbildningar.

image

Tjänsterna vi erbjuder

Vi utför olika typer av besiktningar samt en rad andra tjänster. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp att hitta rätt!

Entreprenadhandlingar

Vid starttampen av alla byggprojekt upprättas alltid så kallade entreprenadhandlingar. Syftet är att såväl entreprenad som beställare ska få koll på vad som egentligen ingår i projektet. Vi kan hjälpa dig att upprätta entreprenadhandlingar tidigt i projektet så att du slipper eventuella tvister i framtiden.

Entreprenadbesiktning

Du kan anlita oss för entreprenadbesiktningar, vilket betyder att vi kontrollerar att en byggnad uppförts i enlighet med branschregler och rådande kontrakt.

VVS-besiktning

När alla VVS-arbeten är färdiga kan vi noggrant kontrollera att arbetet är korrekt utfört. Vi ser till att dina VVS-installationer uppfyller alla relevanta krav och branschregler.

Underhållsplanering

Mats Forslund Konsult AB kan hjälpa dig att skapa en underhållsplan som innefattar framtida renoveringsbehov i din fastighet. Detta är en effektiv metod för att bibehålla eller öka fastighetsvärdet. 

Energioptimering

Genom energioptimering kan vi hjälpa dig att sänka driftskostnaderna för din fastighet genom att noggrant kontrollera byggnadens energisystem.

Projektledning

Behöver du anlita en projektledare till ditt byggprojekt? När du anlitar oss för projektledning blir vi en hjälpande hand under hela projektet och tar hand om allt från entreprenadhandlingar till anbudshantering.

FAQ

Varför ska du anlita en certifierad besiktningsman?

En certifierad besiktningsman har garanterat den utbildning och kompetens som krävs för att bedöma ditt projekt. Utlåtanden från certifierade besiktningsmän väger dessutom tyngre i en eventuell rättsprocess.

Varför välja Mats Forslund Konsult AB?

Mats Forslund Konsult AB har över 30 års erfarenhet av byggbranschen, och mängder av nöjda kunder i bagaget. Vi är en hjälpande hand för både privata och offentliga aktörer som är i behov av projektledare eller besiktningsmän till sina bygg- eller renoveringsprojekt.

Vilka tjänster erbjuder Mats Forslund Konsult AB?

Vi utför såväl entreprenadbesiktningar som VVS-besiktningar samt projektledning, underhållsplanering, energioptimering och upprättande av entreprenadhandlingar.

Kontakta oss här