En fastighetsbesiktning hjälper dig att avgöra status

image En fastighetsbesiktning går i korthet ut på att en certifierad besiktningsman går igenom varje del av en fastighet och levererar en rapport på fastighetens befintliga skick. En besiktning kan göras av en rad olika anledningar, men handlar i grund och botten alltid om att avgöra status på ett hus, en bostadsrätt eller någon annan typ av fastighet.

Utan en fastighetsbesiktning från en erfaren besiktningsman med goda kunskaper inom byggbranschen är det omöjligt att veta vilket skick en fastighet är i. Många av de områden en besiktningsman undersöker är inte synliga för blotta ögat. Även saker som ligger i öppen dager kan också vara svåra att bedöma för en lekman. Vilka skador är ytliga? vilka behöver åtgärdas omgående? Hur ser skicket på husgrunden ut?

Fastighetsbesiktning efter renovering kallas entreprenadbesiktning

En typ av fastighetsbesiktning är den som görs efter en renovering eller nyuppförande av en fastighet. Detta kallas entreprenadbesiktning och är ett mycket viktigt moment mot slutet av ett byggprojekt. Under entreprenadbesiktningen kontrolleras fastighetens status, men även att den anlitade byggherren har genomfört byggnationen i enlighet med avtal och svensk byggstandard.

Entreprenadbesiktningen ska genomföras innan byggprojektet är officiellt avslutat, och ger möjlighet att fånga upp eventuella misstag när projektet fortfarande är aktivt. Innan projektet avslutats är ansvarsfördelningen mycket tydlig, och byggherren har möjlighet att åtgärda eventuella fel och brister inom ramarna för projektet. Detta är en stor trygghet för dig som beställare.

En fastighetsbesiktning hjälper dig att avgöra status

Andra typer av fastighetsbesiktning – garantibesiktning, överlåtelsebesiktning, VVS-besiktning

Andra tillfällen då det är klokt att anlita en certifierad besiktningsman för att fastställa status på en fastighet är till exempel innan en garantitid löper ut för ett avslutat byggprojekt. Vid försäljning eller köp av fastighet är överlåtelsebesiktning ett bra verktyg för att få så mycket information om fastigheten som möjligt.

VVS-besiktning handlar om att besiktiga våtrum som till exempel badrum och tvättstugor. Detta sker med fördel redan i samband med att eventuella renoveringar eller ingrepp gjorts och är ett bra sätt att fånga upp begynnande läckage i tid för att förhindra vattenskador. En VVS-besiktning inspekterar även tappvattenledningar och vattenrör som sitter inuti väggarna.

Fastighetsbesiktning skapar trygghet för dig som fastighetsägare

En genomförd fastighetsbesiktning innebär ofta en lättnad för fastighetsägaren, även i de fall då brister uppdagats som kräver åtgärd. Att dessa brister fångats upp innebär att de inte kommer att växa till ännu större problem i framtiden. Vi på Mats Forslund Konsult arbetar även med underhållsplanering för fastigheter, och vet av erfarenhet hur stor positiv påverkan regelbundna fastighetsbesiktningar kan ha på en fastighetsägares eller bostadsrättsförenings ekonomi.

För dig som har beställt en byggentreprenad av större eller mindre dignitet är fastighetsbesiktning av yttersta vikt. Utan en väl genomförd besiktning har du ingen möjlighet att kontrollera den faktiska kvaliteten på byggherrens arbete. Du behöver också säkerställa att samtliga byggmoment utförts enligt svensk lagstiftning och praxis, inte minst för att underlätta eventuella försäkringsärenden i framtiden.

När du anlitar Mats Forslund Konsult får du tillgång till fullt certifierade besiktningsmän med djupgående kunskaper inom modern byggbransch. Vi kombinerar flera decennier av erfarenhet inom den svenska byggindustrin med ständigt uppdaterade kompetenser inom alla områden.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster.

FAQ

Behöver min BRF göra fastighetsbesiktning?

En bostadsrättsförening kan behöva göra fastighetsbesiktning av flera skäl. Renoveringar är ofta omfattande i en BRF, vilket gör det extra viktigt att entreprenaden besiktigas innan avslutat byggprojekt. En fastighetsbesiktning gör det även möjligt att upprätta en effektiv underhållsplan för BRF, vilket är obligatoriskt enligt lag från och med 1 januari 2024.

Hur vet jag att byggaren följt svensk byggstandard?

Med hjälp av en entreprenadbesiktning får du full insyn i hur en byggherre genomfört entreprenaden. Besiktningsmannen går noggrant igenom alla delar av byggnationen för att säkerställa att svensk lagstiftning följts och att byggnationen utförts enligt avtal.

Varför behöver jag göra en fastighetsbesiktning?

Utan en fastighetsbesiktning har du ingen möjlighet att veta vilket skick din fastighet befinner sig i. En fullständig genomgång från en erfaren besiktningsman ger dig full kontroll över din fastighets behov.

Kontakta oss här