Gör en energibesiktning för att få råd för framtiden

Vad är entreprenadbesiktning? Priserna på el- och energimarknaden har under de senaste åren visat sig vara en något oförutsägbar faktor som haft stor påverkan på såväl företags som privatpersoners ekonomi. I en tid då de finansiella marginalerna ofta är snäva, kan det vara en god idé att se över energikonsumtionen i en fastighet. Det första steget mot minskade energikostnader är en noggrann undersökning och analys av den nuvarande konsumtionen och fastighetens förutsättningar.

En sådan undersökning går under namnet energibesiktning. Vid en energibesiktning går en certifierad besiktningsman igenom alla aspekter av fastigheten som rör el och energi, och lämnar en fullständig rapport av hur det ser ut idag och vad som skulle kunna förbättras för framtiden. Den energianvändning du har i fastigheten idag kan sannolikt minskas på olika sätt. Exakt vad kommer du få svart på vitt efter en energibesiktning, vilket kommer underlätta betydligt inför din eller ditt företags framtida budgetplanering.

Minska dina elkostnader med hjälp av energibesiktning och energioptimering

En energibesiktning ger dig full insyn i fastighetens nuvarande status. Efter besiktningen har du rätt information för att kunna gå vidare till nästa steg: energioptimering. För vad är information om man inte gör något med den? Det räcker självklart inte att veta på vilket sätt driften av din fastighet använder el och hur mycket den använder. Ditt mål är att sänka energikostnaderna för en hållbar ekonomisk framtid. Då krävs även smarta åtgärder.

Vi på Mats Forslund Konsult AB arbetar med energibesiktning och energioptimering som en sammansatt helhet. Energioptimering handlar om att effektivisera en fastighets energianvändning. Antingen genom att minska den eller att skapa möjligheter för att återanvända energi. Du kan läsa mer om energioptimering här. När du anlitar Mats Forslund Konsult för en energioptimering får du hjälp att lägga upp och fullfölja en strategi för tekniska anpassningar och andra energieffektiva åtgärder. Detta sker med energibesiktningen som utgångspunkt.

Självklart kan du anlita oss för en fristående energibesiktning om du skulle vilja. Det kan till exempel vara lämpligt inför den energideklaration du som fastighetsägare ska göra vart tionde år. Energideklarationerna finns upptagna i svensk lagstiftning, med anledning av ett EU-direktiv från 2002. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö.

Vad är entreprenadbesiktning?

Energibesiktning – verktyg för en energieffektiv framtid

Att effektivisera energianvändningen i en fastighet kan vara en del av ett större miljöarbete. I dag är många människor medvetna om vilken påverkan som energikonsumtion har på såväl vår närmiljö som den globala miljön. Några av de åtgärder som kan göras för att minska energibehovet i en fastighet finns det av miljöpolitiska skäl även möjlighet att söka stöd för.

En energibesiktning ger dig full insyn i hur din fastighet just nu påverkar såväl miljön som din ekonomi. Kunskaperna du får ut från energibesiktningen kan du sedan ta vidare för att optimera och effektivisera energianvändningen i byggnaden. Detta kan skapa goda möjligheter att ha råd med elräkningen även i tider då elpriset är högt.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Mats Forslund Konsult för att få veta mer om vad en energibesiktning kan innebära för just din fastighet. Vi vet av erfarenhet att detta är ett mycket effektivt verktyg för den som vill framtidssäkra sin ekonomi.

FAQ

Kan en energibesiktning minska mina elkostnader?

En energibesiktning ger dig all nödvändig information för att gå vidare med åtgärder som minskar dina elkostnader. En besiktning är det första steget mot en energieffektiv fastighet.

Vad gör jag efter en energibesiktning?

En energibesiktning är första steget mot minskade elkostnader. Med hjälp av oss på Mats Forslund Konsult kan du gå vidare med rätt åtgärder för att effektivisera och optimera din fastighets energianvändning. Tillsammans arbetar vi fram flera möjliga strategier med utgångspunkt i dina unika förutsättningar.

Vad kostar en energibesiktning?

Du är välkommen att kontakta oss på Mats Forslund Konsult för ett prisförslag gällande energibesiktning och/eller energioptimering. Vi utgår alltid efter dina individuella behov och kan därför inte ge generella prisuppgifter eller fasta priser.

Kontakta oss här