Tumma aldrig på entreprenadbesiktning

En så kallad fastighetsbesiktning handlar i korta drag om att en behörig besiktningsman kontrollerar samtliga delar av en fastighet, och skriver en rapport kring det befintliga skicket. En entreprenadbesiktning är i sin tur en omfattande typ av fastighetsbesiktning av renoverade eller nybyggda fastigheter. Syftet är helt enkelt att kontrollera om fastigheten följer bestämmelserna i kontraktet, och att bygget går i enlighet med rådande svenska branschregler.

Varför entreprenadbesiktning?

Vid större projekt är det lätt hänt att vissa saker faller mellan stolarna. Från både beställarens och entreprenadens perspektiv är entreprenadbesiktningen alltså en oerhört viktig pusselbit i slutskedet av ett byggprojekt. Det skapar möjlighet att upptäcka och åtgärda eventuella brister i god tid, och inte minst att ansvaret landar på rätt part.

Vad kontrolleras vid en entreprenadbesiktning?

Enkelt förklarat utför en entreprenadbesiktningsman inspektioner av olika sorters entreprenadprojekt för att verifiera att avtalade specifikationer och standarder är uppfyllda. Sammanfattningsvis inspekterar besiktningsmannen följande:

  • Arbetsplats: Besiktningsmannen kontrollerar att arbetsområdet uppfyller de standarder som finns vad gäller allmän säkerhet, hantering av farliga material samt maskiner och utrustning.
  • Arbetsmetoder: Besiktningsmannen ser till att rätt material nyttjas, rätt tekniker används och att samtliga steg i processen sker på korrekt sätt.
  • Byggnadsarbeten: Besiktningsmannen är också ansvarig för alla faser av byggprocessen. Det betyder att hen kontrollerar allt från VVS-arbeten till fasader, yttertak, fönster, elinstallationer och liknande. När det handlar om den enskilde bostadsrättsföreningsmedlemmens renovering i sin lägenhet bör en besiktningsman också anlitas.
  • Tester: De tester som utförs i en entreprenad övervakas också av en entreprenadbesiktningsman. Det kan handla om byggmaterialtester, luft- och vattentäthetstester, betongtester och samordnade funktionskontroller.

Tumma aldrig på entreprenadbesiktning

Vikten av att välja en kunnig besiktningsman

För att vara säker på att entreprenadbesiktning går till på rätt sätt är det A och O att välja en kompetent besiktningsman. Ett gott råd till dig som vill säkerställa kompetensnivån hos en besiktningsman är att välja någon som är ansluten till SBR – det vill säga Svenska Byggingenjörers Riksförbund. SBR utvecklar ingenjörers kompetens, såväl som kvaliteten på arbetena de utför. Förbundet främjar även erfarenhetsutbyte mellan ingenjörerna som är anslutna. Idag finns det tyvärr inget som hindrar att vem som helst kan titulera sig som besiktningsman. Anslutning till SBR påvisar alltså besiktningsmannen kompetens.

Hitta en besiktningsman med rätt kompetens

Utöver certifiering och anslutning till SBR är det också viktigt att besiktningsmannen har rätt kompetens. Ibland räcker det helt enkelt inte med en enda besiktningsman – vid exempelvis ett stambyte kan det krävas en person på el, en på bygg, en på rör, en på luft och kanske till och med en besiktningsman på brandskydd. Att låta snålheten ta över är en vanlig fallgrop som i värsta fall kan resultera i merarbete och extra kostnader.

FAQ

Hur väljer man rätt entreprenadbesiktningsman?

För att säkerställa besiktningsmannens kompetens är det en god idé att välja en person som är ansluten till SBR.

Vad är entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning utförs i nya eller renoverade fastigheter i slutet av byggprojektet. Besiktningen är oerhört viktig för att upptäcka och åtgärda eventuella fel, brister och risker i tid.

Vad kontrolleras vid en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktningsman kontrollerar allt från själva arbetsplatsen till arbetsmetoder och byggnadsarbeten. De övervakar också tester som utförs på entreprenaden.

Kontakta oss här