Vad är entreprenadbesiktning?

Vad är entreprenadbesiktning? Innan en entreprenad avslutas är det viktigt att kontrollera att byggprojektet utförts i enlighet med rådande byggregler och enligt det avtal du och byggherren upprättat. Detta görs genom en entreprenadbesiktning. Denna besiktning utförs med fördel av en erfaren och certifierad besiktningsman med goda kunskaper inom alla delar av byggbranschen, som till exempel konstruktion och kontraktsformulering. När du vänder dig till oss på Mats Forslund Konsult kan du känna dig trygg med att resultatet blivit det förväntade när byggprojektet sedan avslutas. Med vår hjälp fångas även mindre missar och felaktigheter upp, som annars kan vara svåra att upptäcka för en lekman. Särskilt i en större entreprenad är det lätt hänt att åtminstone några fel uppstår på vägen. Det är i sig inte så konstigt – men det är viktigt att de upptäcks och åtgärdas innan entreprenaden är avslutad.

Entreprenadbesiktning – medan byggherren fortfarande har fullt ansvar

Att en entreprenadbesiktning utförs medan projektet och kontraktet med byggherren fortfarande är aktivt innebär att ansvarsfrågan för eventuella brister i byggnationen är mycket tydlig. I ett senare skede kan komplikationer uppstå kring när i tiden en skada eller brist uppstått, som kan förvandla vad som egentligen är en enkel åtgärd till ett försäkringsärende. Det är med andra ord mycket viktigt att utföra entreprenadbesiktningen medan ansvaret för byggnationen eller renoveringen tydligt ligger på byggherren. Detta är en säkerhet både för dig som beställare och för byggherren. En extern och neutral besiktningsman skapar trygghet för alla inblandade i entreprenaden, och säkerställer att alla moment i byggkedjan utförts på rätt sätt. Det är också möjligt att utföra delbesiktningar under tiden arbetet fortlöper. Detta kan till exempel vara aktuellt för mycket stora byggentreprenader. Om det under entreprenadbesiktningen upptäckts fel som kräver åtgärd, görs även en efterbesiktning när arbetet är fullt slutfört. Du kan även välja att göra en så kallad garantibesiktning strax innan garantin för arbetet går ut, för att fånga upp eventuella brister inom tidsramen för garantin. Vad är entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning för små och stora byggprojekt

En byggentreprenad kan vara både stor och liten. En enskild renovering hos en privatperson är betydligt mindre komplicerad än en stor nybyggnation eller renovering av en hel bostadsrättsförening. Behovet av entreprenadbesiktning är dock detsamma. Strategin för hur man lägger upp en besiktning kan däremot skilja sig något åt. Vi på Mats Forslund Konsult utgår alltid från de individuella förutsättningarna i varje projekt, och säkerställer att du får precis den typ av besiktning som ditt projekt behöver. När du beställer en entreprenadbesiktning från oss på Mats Forslund Konsult får du tillgång till en besiktningsman med stor kompetens och erfarenhet av alla aspekter av byggbranschen. Vi har särskilda kunskaper inom VVS-besiktning, som görs vid till exempel renovering av våtrum. Vi utför entreprenadbesiktning med stor noggrannhet, och alltid i relation till gällande bygglagstiftning. Vi kontrollerar kvaliteten på resultatet av byggnationen, och att den utförts helt enligt byggbranschens regler. Därtill går vi igenom samtliga ritningar, beskrivningar och kontraktshandlingar som hör till entreprenaden. Arbetet ska vara utfört korrekt och enligt underskrivet avtal. Du är varmt välkommen att kontakta oss på Mats Forslund Konsult för entreprenadbesiktning. Tillsammans ser vi till att din entreprenad slutförs till belåtenhet.

FAQ

Kan man besiktiga ett bygge själv?

En entreprenadbesiktning kräver stora kunskaper om byggbranschens alla delar, såväl de praktiska aspekterna som de juridiska. En entreprenadbesiktning bör utföras av en professionell besiktningsman.

Vad är skillnaden mellan en slutbesiktning och en entreprenadbesiktning?

En slutbesiktning är en typ av entreprenadbesiktning. Det är i princip den sista besiktningen som avslutar ett byggprojekt. Om en slutbesiktning leder till åtgärder, kan även en efterbesiktning vara aktuell.

Vad kostar en entreprenadbesiktning?

Mats Forslund Konsult erbjuder förmånliga och konkurrenskraftiga priser. Eftersom alla byggentreprenader ser olika ut sätter vi dock inga generella fasta priser på våra besiktningar. Du är välkommen att kontakta oss för ett individuellt prisförslag.

Kontakta oss här