Varför ska man göra en energioptimering?

Känns det som att din fastighet har en dyrare drift än nödvändigt? Ofta finns det stora besparingar att göra – det gäller bara att hitta problemen och därefter vidta de åtgärder som krävs. Detta kallas för energioptimering och handlar om att effektivisera energianvändningen i en fastighet genom att återanvända, alternativt reducera energianvändningen. Vad finns det för fördelar i det långa loppet med att utföra en energioptimering i din fastighet? Här får du veta det mesta som är värt att känna till!

Värd investering för såväl verksamheter som bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Privatpersoner, verksamheter och bostadsrättsföreningar nyttjar en rad olika energitjänster för att kunna vistas, bruka eller bo i fastigheter. Värme, ventilation, el och vatten är exempel på energitjänster som tillsammans tar upp en stor del av driftskostnaden för en fastighet. Om ett av dessa system skulle vara felinställt – eller inte samverka på ett optimalt sätt med de övriga systemen – kan ganska stora summor pengar kastas i sjön helt i onödan. Det är därför en god idé för både privata och offentliga aktörer att se över sina energitjänster och säkerställa att allt fungerar optimalt.

En besiktningsman har kunskaper du behöver

Upptäck de många fördelarna med energioptimering

Att energioptimera en fastighet kan med andra ord innebära reducerade driftskostnader. Utöver detta finns det dock även en rad andra fördelar! Genom att byta ut de energisystem som är undermåliga förlänger du fastighetens livslängd och ökar samtidigt dess värde. I samma veva gör du en god gärning för miljön eftersom du minimerar energisystemens klimatpåverkan i drift. Sist men inte minst säkerställer du att din fastighet har en sund och säker inomhusmiljö.

Därför ska du ta hjälp av en professionell besiktningsman

Att själv få en tydlig överblick av sina energisystem kan vara svårt. Du kanske inte har tillräcklig kunskap eller inblick i saker som dessa? Eller du kanske ansvarar för en väldigt stor fastighet i rollen som hyresvärd eller egenföretagare, och känner att tiden helt enkelt inte räcker till? Då är det dags att anlita en professionell besiktningsman som kan utföra energioptimeringen åt dig. Mats Forslund Konsult AB har stor kunskap och lång erfarenhet av energioptimeringar, och kan enkelt hitta de områden med stor sparpotential. Därefter levererar vi tydliga förslag på hur du kan optimera driftskostnaderna för din verksamhet.

Här nedan följer några exempel på olika åtgärder som kan bli aktuella:

  • byta ut befintlig teknik
  • reparation av läckande toaletter och kranar
  • rengöring och rensning av igentäppta rör
  • balansering av fastighetens värmesystem
  • byte av gamla fönster eller dörrar
  • tilläggsisolering av vind eller källare.
 

FAQ

Vad innebär energioptimering?

I stora drag handlar energioptimering om att vidta olika åtgärder i syfte att göra din fastighet mer energisnål.

Varför är det värt att göra en energioptimering?

När energisystemen i en fastighet fungerar optimalt så kan driftskostnaderna reduceras rejält, samtidigt som driftens negativa miljöpåverkan reduceras. Fastighetens värde ökar, och du kan dessutom räkna med ett betydligt bättre inomhusklimat.

Vilka typer av åtgärder kan bli aktuella efter en energioptimering?

I många fall rekommenderar vi på Mats Forslund Konsult AB att du byter ut befintlig teknik i fastigheten. Andra åtgärder som kan göra fastigheten mer energisnål är fönster- eller dörrbyte, tilläggsisolering, balansering av värmesystem och reparation av läckande toaletter och kranar.

Kontakta oss här